Odevzdání zápisového lístku 


Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy svůj úmysl vzdělávat se na Integrované střední škole technické, Benešov nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí:
tj. do 12. 5. 2022 včetně

 

Sekretariát školy (budova B2, 1. patro)

PO – ČT od 7:00 – 11:00   12:00 – 15:00

PÁ          od 7:00 – 11:00   12:00 – 13:30

Škola mapka