Informace pro přihlášené žáky


Žádám všechny přihlášené žáky, aby uhradili zbytek ceny zájezdu ve výši 2000 Kč. Čas se neúprosně krátí a nám zbývají do odjezdu tři týdny.

Doplatek uhraďte Ing. Vošickému do 5.9.2014

Termín zájezdu: 16.9.2014 – 19.9.2014

Podrobné propozice obdržíte při úhradě doplatku