Doporučené učebnice pro žáky prvních ročníků:

 

Mechanik elektronik  E1S 

 

Český jazyk a literatura       - zakoupí si na začátku  školního roku  na doporučení učitele 

Anglický jazyk                      HEDWAY  ELEMENTARY – THIRD EDITION  ( Student´s book,Workbook)  Oxfor

Matematika                           Matematika  pro SOŠ a studij.obory SOU

                                              1.díl , 2.díl                                                                  Calda                   

Fyzika                                   Fyzika pro střední školy I.                                             Lepil, Bednařík                   

Základy elektrotechniky       Elektrotechnika  III                                                        Blahovec                                             

                                              +  doporučena  I ,II

Základy ekologie                  Základy ekologie                                                           Kvasničková        

Dějepis                                  Dějepis pro SOŠ-České a světové dějiny                    Čornej  

Technické dokumentace       Technické kreslení  a techn.dokumentace                      Leinveber

Informační a komunik.technologie -  S počítačem nejen k maturitě  I. díl-                  Navrátil

                                                - poslední vydání

Ostatní odborná literatura bude doplněna na začátku září.

 

 

Automechanik     A1M

 

 

Český jazyk a literatura         - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele        

                                            

Anglický jazyk                       NEW HEADWAY – ELEMENTARY (Student´s book,Workbook)  Oxford

 

Matematika                             Matematika pro dvouleté a tříleté uč. obory SOU 1       Calda                                                                                                                                                  

 

Fyzika                                      Fyzika pro  netechnické obory                                        Štoll             

 

Automobily                             Automobily I. , II. vydání                                                 Pilárik ,Pabst

 

Opravárenství a diagnostika    Opravárenství  I. , II. vydání                                            Pošta  a kolektiv

                                                 

Strojnictví                                Strojnictví pro SOU nestrojírenské                                 Doleček,Holoubek

 

Strojírenská technologie          Strojírenská technologie I pro stroj.uč.obory                    Bothe

                                                

Technické kreslení                   Technické kreslení                                                          Leinveber

 

Občanská nauka                       Občanská nauka pro SOŠ                                             Dudák

 

 

 

 

 

 

 

Mechanik elektronických zařízení   M1E

 

 

Český jazyk a literatura                      - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele

 

Anglický jazyk                                   NEW HEADWAY-ELEMENTARY ( Studenťs book,Workbook)    Oxford

nebo

Německý jazyk                                   studio d A l                                                                  Funk a kol.

 

Matematika                                         Matematika pro dvouleté a tříleté uč. obory SOU 1     Calda

                                                

Fyzika                                                 Fyzika pro netechnické obory                                      Štoll

 

Základy elektrotechniky                     Elektrotechnika III                                                        Blahovec                                                  

 

Základy ekologie                                Základy ekologie                                                          Kvasničková

 

Dějepis                                               Dějepis pro SOŠ                                                         Čornej a kol.

 

Technická dokumentace                    Technické kreslení  pro studij.a uč.obory SOU              Leinveber                                                  

 

Informační a komunik.technologie    S počítačem nejen k maturitě I.díl  -                                Navrátil

-poslední vydání

 

Občanská nauka                                  Občanská nauka pro SOŠ                                         Dudák

 

Ostatní odborná literatura bude doplněna na začátku září.

 

Pokračují v jazyce, který měli na ZŠ.

 

 

Elektrikář  M1E

 

 

 

Český jazyk a literatura   - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele                

                                                

Matematika                       Matematika pro dvouleté a tříleté uč.obory SOU l                           Calda

                                                                                                                         

Fyzika                                Fyzika pro netechnické obory                                                        Štoll

 

Anglický jazyk                   NEW HEADWAY ELEMENTARY  (Student‘s book,Workbook)  Oxford                               

nebo

Německý jazyk                   studio d A l                                                                                  Funk a kol.

 

Základy elektrotechniky     Elektrotechnika III                                                                         Blahovec 

                                            

Strojnictví                           Strojnictví pro SOU nestrojírenské                                                Doleček, Holoubek

 

Informační a komunik. technologie   S počítačem nejen k maturitě  I .díl                                   Navrátil

 -  poslední vydání

 

Občanská nauka                  Občanská nauka pro SOŠ                                                           Dudák

 

 

Ostatní odborná literatura bude doplněna na začátku září.

 

Pokračují v jazyce, který měli na ZŠ.

 

 

 

 

 

Karosář    A1K

 

 

 

Český jazyk a literatura     - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele

 

Matematika                        Matematika pro dvouleté a tříleté uč.obory SOU 1                      Calda

 

Fyzika                                Fyzika pro netechnické obory                                                      Štoll

 

Strojnictví                          Strojnictví pro SOU nestrojnické                                                 Doleček, Holoubek

 

Technologie                       Zámečnické práce a údržba 1.díl                                              Fialová, Gradek                                                          

                                       

Technická dokumentace    Technické kreslení a  technická dokumentace                               Leinveber

 

Strojírenská technologie     Strojírenská technologie I pro stroj.učební obory                         Bothe

 

Občanská nauka                  Občanská nauka pro SOŠ                                                        Dudák

 

Německý jazyk                   studio d A 1                                                                              Funk a kol.

nebo

Anglický jazyk                    NEW HEADWAY Elementary  (Student‘s book,Workbook)  Oxford

 

 

 

Pokračují v jazyce, který měli na ZŠ.            

 

 

 

 

Zámečník AlK

 

 

 

Český jazyk a literatura               - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele

                                                  

Matematika                                    Matematika pro dvouleté a tříleté uč.obory SOU l                 Calda

 

Fyzika                                             Fyzika pro netechnické obory                                               Štoll

 

Anglický jazyk                                NEW HEADWAY  ELEMENTARY (Student‘s book,Workbook) Oxford

nebo

Německý jazyk                                studio d A l                                                                         Funk a kol.

 

Strojnictví                                        Strojnictví pro SOU nestrojírenské                                      Doleček, Holoubek

 

Technologie                                     Zámečnické práce a údržba  1.díl                                        Fialová, Gradek                         

 

Občanská nauka                               Občanská nauka pro SOŠ                                                Dudák

 

Strojírenská technologie                  Strojírenská technologie I pro stroj.uč.obory                        Bothe

 

Technická dokumentace                  Technické kreslení a technická dokumentace                        Leinveber

 

 

 

Pokračují v jazyce, který měli na ZŠ.

 

 

 

Autoelektrikář      A1K

 

 

 

Český jazyk a literatura        - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele

 

Anglický jazyk                     NEW HEADWAY ELEMENTARY (Student‘s book,  Work book) Oxford

nebo

Německý jazyk                     studio d A 1                                                                                     Funk a kol.

 

Matematika                           Matematika pro dvouleté a tříleté uč.obory SOU  1                         Calda       

 

Fyzika                                   Fyzika pro netechnické obory                                                          Štoll

 

Strojnictví                             Strojnictví pro SOU nestrojnické                                                      Doleček, Holoubek

 

Základy elektrotechniky       Elektrotechnika III                                                                             Blahovec

                                             

Opravárenství a diagnostika  Opravárenství a diagnostika I., II.vydání                                            Pošta a kol.

 

Automobily                           Automobily I. , II.vydání                                                                   Pilarik, Pabst

 

Občanská nauka                     Občanská nauka pro SOŠ                                                              Dudák

 

 

Ostatní odborná literatura bude doplněna na začátku září.

 

Pokračují v jazyce, který měli na ZŠ.

                                                   

     

 

Nástavba – provozní elektrotechnika     N1E

 

 

Český jazyk a literatura      - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele                   

                                         

Anglický jazyk                    NEW HEADWAY ELEMENTARY- THIRD EDITION (Student‘s book,Workbook)  Oxford

nebo

Německý jazyk                    studio d A 2 – 1.díl                                                                      Funk a kol.

                                        

Matematika                         Matematika  pro netechn.obory SOŠ a SOU                                Calda

-          l. díl ,  II.díl

 

Fyzika                                 Fyzika pro střední školy I                                                              Lepil

 

Informační a komunik.technologie  S počítačem nejen k maturitě 2.díl                                       Navrátil

                                           - poslední vydání

 

Elektronika                          Elektronika I,II                                                                             Kesl    

/Elektron.obvody/

                                                                                                                                                                                          

Elektrotechnika                    Elektrotechnika III.                                                                      Blahovec

                                             / -doporučena  I.a II. /

 

Automatizace                      Automatizace a automatizační technika 2,3                                    Voráček, Andrýsek, …..

 

Ostatní odborná literatura bude doplněna  na začátku září.

Pokračují v jazyce, který měli  na SOU.

 

 

                        

 

 

 

Nástavba –  dopravní provoz N1P

 

 

 

 

Český jazyk a literatura                           - zakoupí si na začátku školního roku na doporučení učitele           

 

Anglický jazyk                                        NEW HEADWAY  ELEMENTARY THIRD EDITION (Student‘s book,Workbook) Oxford

nebo

Německý jazyk                                       studio d A 2 – 1.díl                                                                     Funk a kol.

 

Matematika                                             Matematika pro netechn.obory SOŠ a SOU  1.díl ,   II. díl         Calda

 

Fyzika                                                     Fyzika pro střední školy I                                                           Lepil

 

Dějepis                                                    Dějepis pro SOŠ – České a světové dějiny                               Čornej

 

Informační  a komunik. technologie      S počítačem nejen k maturitě  2.díl – poslední  vydání                     Navrátil

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Doprava a přeprava                                Doprava a přeprava                                                                   Žemlička, Mlynářík       

                                                                                          

Psychologie v dopravě                            Psychologie pro řidiče                                                                 Havlík

                                                                                    

 

 

 

Ostatní odborná literatura bude doplněna  na začátku září.

 

Pokračují v jazyce, který měli na SOU.

 

 

Silniční doprava  E1S

 

 

Český jazyk a literatura             - zakoupí na začátku školního roku na doporučení učitele

 

Anglický jazyk                           HEADWAY ELEMENTARY – THIRD EDITION/Student‘s book, Workbook/ Oxford

 

Matematika                                 Matematika pro SOŠ a studij.obory SOU  l.díl                                     Calda   

 

Fyzika                                         Fyzika pro střední školy I.                                                                     Lepil, Bednařík

 

Občanská nauka                         Občanská nauka pro SOŠ                                                                     Dudák

 

Základy ekologie                        Základy  ekologie                                                                                  Kvasničková

 

Dějepis                                        Dějepis pro SOŠ- České a světové dějiny                                            Čornej

 

Technická dokumentace             Technické  kreslení a technická dokumentace                                          Leinveber                                                                                                                                                                   

 

Informační a komunik. technologie    S počítačem nejen k maturitě  I.díl-                                                     Navrátil

                                                            - poslední vydání

 

 

 

Ostatní odborná literatura bude doplněna na začátku září.