Provozní technika


Denní forma studia: 2 roky

Podmínky přijetí:  úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém učebním oboru stanoveném příslušným předpisem

Způsob ukončení přípravy:  maturitní zkouška  

Poskytované vzdělání: úplné střední

Stručný popis oboru:  Studijní obor  je určen pro přípravu  kvalifikovaných odborníků v odvětví průmyslu a dopravy, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry i v živnostenském podnikání.

Základním cílem vzdělávacího programu je dosáhnout toho, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací.

Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky a vykonání maturitní zkoušky,  získají absolventi potřebnou kvalifikaci pro činnosti v dopravním a přepravním provozu v rámci všech druhů doprav nebo v konkrétním dopravním oboru, dle zvoleného zaměření. Uplatnění naleznou i v příbuzných oblastech, nabízejících a využívajících služeb dopravy a přepravy, jako je expedice, skladování, celní odbavování aj.

Úspěšní absolventi se mohou hlásit na studium VŠ.

 

 

 Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých učebních programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci.

Navazuje na obory:

23-51-H/01   Strojní mechanik

23-52-H/01   Nástrojař

23-55-H/01   Klempíř

23-55-H/02   Karosář

23-56-H/01   Obráběč kovů

23-57-H/01   Kovář

23-61-H/01   Autolakýrník

23-61-H/001 Optik

23-62-H/01   Jemný mechanik

23-65-H/01   Strojník

23-65-H/02   Lodník

23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel

23-69-H/01   Puškař

36-52-H/01   Instalatér

36-52-H/02   Mechanik plynových zařízení

39-41-H/01   Malíř a lakýrník

41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů

41-56-H/02   Opravář lesnických strojů

 

Návaznost mezi obory nástavbového studia a tříletými obory vzdělání s výučním listem je stanovena v Nařízení vlády č.689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání.

 

Uplatnění absolventa:

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr, nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích, např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství. Uplatnění mohou nalézt i ve strojírenských povoláních s převahou manuálních činností jako vedoucí pracovních čet a kolektivů.