Provozní elektrotechnika


Délka přípravy denního studia: 2 roky

Studijní obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém elektrotechnickém oboru stanoveném příslušným předpisem

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

 

Poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání

 

Stručný popis oboru: Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickoekonomickou stránku provozu v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání. Úspěšní absolventi se mohou hlásit na studium VŠ.