Seminář o podnikání


V pondělí 21. 3. 2016 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastnili semináře na téma „ I Ty můžeš podnikat“.

Tento seminář vedl majitel a zakladatel prosperující čistě české společnosti 2N Telekomunikace.

Seminář byl rozdělen do dvou částí. První pojednávala o úspěšných podnikatelích jak v Čechách, tak i ve světě. A druhá část byla zaměřena na vznik a samotnou činnost společnosti 2N Telekomunikace.

Mgr. Tomáš Chvojka

            UOP


podnikani

podnikani

podnikani