Slavnostní zakončení projektu ISŠT Benešov


Ve středu 16. prosince byl slavnostně zakončen projekt „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“. Akce se zúčastnil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a další významní hosté.

 

Několik čísel z realizace projektu:

  • Celková investice                                    41,357 mil. Kč vč. DPH
  • Celkové způsobilé výdaje                       35,799 mil. Kč vč. DPH
  • Dotace                                                    32,219 mil. Kč vč. DPH
  • 5letá úspora:                                           3,302 mil. Kč vč. DPH, tj. 660 390 Kč/rok.
  • Snížení emisí CO2:                                 129,576 t/rok
  • Úspora energie:                                      2093 GJ/rok - pouze zateplením,                                     celkem včetně tepelných čerpadel          2 332,3 GJ/rok
  • Celkové zateplované plochy:                  10 186 m2 (z toho výplně 1 546 m2)

 

 Pro vytápění objektu (budova II) byla instalována dvě absorpční plynová tepelná čerpadla typu země/voda o celkovém výkonu 82 kW.  Jako bivalentní zdroj tepla slouží stávající závěsný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 95 kW (byl ponechán stávající téměř nový kotel). Výkon kotle je využit maximálně z 50% a to jen při extrémně nízkých venkovních teplotách. Tepelná čerpadla využívají energii z 5 zemních vrtů o hloubce cca 120 m. Podstatou tepelného čerpadla země/voda je využívání skutečnosti, že pár metrů pod zemí je konstantní teplota. Díky tomu má čerpadlo relativně stálý výkon po celý rok. V uzavřeném okruhu zemních vrtů koluje 400 l nemrznoucí lihové směsi (ethanol-voda).

Integrovaná střední škola technická Benešov bude pokračovat následnou etapou, která povede k dalším energetickým úsporám. Do nové výzvy spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí půjdeme se záměrem změnit vytápění budovy I  - uvažuje o instalaci 6 ks absorpčních plynových tepelných čerpadel typu země/voda o celkovém výkonu 246 kW. Jako bivalentní zdroj tepla při extrémních venkovních teplotách bude sloužit plynový kondenzační kotel. Tepelná čerpadla budou využívat energii z cca 24 zemních vrtů o hloubce do 120 m.

Tisková zpráva na webu Středočeského kraje zde.

Foto zde.