Soutěž odborných dovedností na Integrované střední škole technické Benešov


Dne 28. listopadu 2017 proběhla na Integrované střední technické škole v Benešově již tradiční soutěž odborných dovedností.  Tak jako v loňském roce byly k účasti osloveny základní školy Benešovska,  Voticka  a Vlašimska. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 22 žáků ze základních škol z uvedených regionů. Nejvíce žáků se dostavilo z Benešova.

Tentokrát se soutěžilo ve dvou kategoriích, a to „šikovné ruce“ a „mladý automechanik“. Vítězové v jednotlivých kategoriích byli odměněni věcnými cenami a diplomem. Všichni účastníci soutěže obdrželi drobné upomínkové předměty.