SPORTOVNÍ HRY ISŠT BENEŠOV


Ve dnech 27.6. – 28.6. 2017 proběhly v S – Centru Benešov v nafukovací hale a na nohejbalovém hřišti sportovní hry tříd 1. a 2. ročníku naší školy. Soutěžilo se v kopané, které se zúčastnilo šest mužstev a v nohejbalu trojic, kde proti sobě odehrálo zápasy taktéž šest družstev. První tři družstva obdržela dort za umístění na medailových pozicích.


Učitel TV, Ali Kondáš


Foto zde.

Jméno: nohejbal

Heslo: ali