STŘEDOŠKOLSKÉ HRY V ATLETICE


Dne 3. 6. 2014, jako již tradičně počátkem června, se konaly Na Lukách ve Vlašimi atletické středoškolské hry. Naši žáci reprezentovali školu jak v běžeckých disciplínách ( 100 m, 800 m, 3000 m), tak i v technických disciplínách ( skok daleký, skok vysoký, vrh koulí).

Závody začínaly v 9:00 hod nástupem všech soutěžících. První disciplínou pro nás důležitou byl běh na 100 m, kde se prosadil Aleš Strnad svým 4. místem. Jeho výsledný čas 12,20 s je v okresním soupeření žáků středních škol výborným časem. Současně s během začali soutěžit i koulaři. Naši reprezentanti Švestka Roman a Košťál Vojtěch svými výkony přes 11 m obsadili v konečném hodnocení 5. a 7. místo. Další běžecké disciplíny na 800 m a 3000 m se nám dařilo průměrně, ale musím konstatovat, že naše největší opory se ze zdravotních důvodů nemohly zúčastnit. Jako již tradičně výborných výsledků dosahoval Petr Hoch. Ve skoku dalekém dolétl na vzdálenost 598 cm, čímž obsadil výborné 3. místo. Ještě lepší formu měl při skoku vysokém, kde nedal nikomu ze soupeřů šanci a výkonem 179 cm obsadil 1. místo. Poslední soupeření, kde měla naše škola zástupce byla štafeta na 4 × 100 m. Zde naši reprezentanti doběhli na velmi pěkném 4. místě.

Na závěr mi dovolte poděkovat našim žákům za vzornou reprezentaci školy.

 

Ali Kkondáš

Učitel teoretického vyučování


Foto z akce zde.