Zámečník


Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: chlapce i dívky

Podmínky přijetí: uchazeč splnil nebo splní povinnou školní docházku

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška s výučním listem

 

Stručný popis oboru: Ruční a strojní opracování součástí, montáž, demontáž, opravy a zkoušení točivých strojů. Naučí se svařovat plamenem i elektrickým obloukem dle evropských norem.

 

Možnosti dalšího vzdělání: Absolventi se mohou ucházet o nástavbové studium na středních školách zakončené maturitní zkouškou.