Termíny závěrečných zkoušek – červen 2023


 

Písemná závěrečná zkouška – všichni žáci         1. - 2. června 2023

          Začátek zkoušky …………………………………..

          Zasedací pořádek v učebnách bude vyvěšen na dveřích učeben

          D1E                                                                 4. září 2023 od 12:00

 

Praktická závěrečná zkouška          

          A3M, A3K, E3L                                               5. – 9. června 2023

          D1E                                                               27. – 29. června 2023

          Začátek zkoušky …………………………..

                                      

 

Ústní závěrečná zkouška                 

          A3M, E3L, A3K                                             19. – 21. června 2023

          D1E                                                               14. září 2023

          Podrobné informace - viz harmonogramy jednotlivých tříd

 

 

Žáci, kteří konají závěrečnou zkoušku v řádném termínu, jsou k závěrečné zkoušce přihlášeni automaticky.

Žáci, kteří konají opravnou zkoušku, se musí ke zkoušce přihlásit nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

Žáci se dostaví ke zkoušce 15 minut před zahájením zkoušky.

Při opravné zkoušce žáci konají pouze tu část závěrečné zkoušky, ve které neprospěli při předešlé zkoušce.

Žáci, kteří konají závěrečnou praktickou zkoušku se ke zkoušce dostaví v pracovním oděvu, pracovní obuvi a v pracovní čepici.

Žáci, kteří konají ústní závěrečnou zkoušku se účastní zkoušky ve společenském obleku.