Termíny závěrečných zkoušek – prosinec 2023


(opravné termíny)

 

Písemná závěrečná zkouška

-  všechny obory      1. prosince 2023 od 8:00 hod.

Praktická závěrečná zkouška

-  všechny obory      4. prosince 2023 od 7:00 hod.

Ústní závěrečná zkouška

-   všechny obory      8. prosince 2023 od 7:30 hod.

 

 

 

 

- žáci se dostaví ke zkoušce 15 minut před zahájením zkoušky.

- žáci, kteří konají opravnou zkoušku se musí ke zkoušce přihlásit nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky.

- žáci konají pouze tu část závěrečné zkoušky ve které neprospěli při předešlé zkoušce.

- žáci, kteří konají ústní závěrečnou zkoušku, se účastní zkoušky ve společenském obleku.