Upozornění pro rodiče a žáky – rozvrh odborného výcviku


Vážení rodiče, milí žáci,

od 4.9.2017 jsme pro Vás připravili kromě kontroly absence žáků ve škole i kontrolu absence žáků v odborném výcviku.

Bylo nutné vložit odborný výcvik do rozvrhu, který si můžete prohlédnout na https://www.isstbn.cz/inpage/rozvrh-hodin/. Bohužel evidenční program školy „Bakalář“ rozeznává pouze vyučovací hodiny v délce 45 min., které se užívají ve škole. Vyučovací hodiny odborného výcviku v délce 60 min. nelze v programu nastavit.

Tím dochází ke zkreslení pracovní doby (rozvrhu) odborného výcviku.

Skutečně platí:

A1M, A1K, E1L 7:30 – 13:55 hod. tj. 6 hod

E1K 7:00 – 13:25 hod. tj. 6 hod

Ostatní třídy 7:00 – 14:25 hod. tj. 7 hod

D1E 13:30 – 18:30 hod. tj.5 hod