Výtvarná a literární soutěž


Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže pořádané CHKO Blaník a ZO ČSOP Vlašim ke Dni Země s tématikou Plody naší přírody.

Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže

na téma „Plody naší přírody“ ke Dni Země 2017

 

Výtvarná soutěž

V. kategorie (střední školy)

1. – 3. místo: neuděleno

Čestné uznání: Martin Benák, 19 let, N1S, ISŠT Černoleská Benešov


Literární soutěž

III. kategorie (střední školy)

1. – 3. místo: neuděleno

Čestné uznání: Simona Stachová, 16 let, E1L, ISŠT Černoleská Benešov Ukázka prací ostatních soutěžících: