Výukový program „Zdroje“


Dne 16.9. 2015 se žáci prvního a druhého ročníku  nástavbového studia oborů Provozní elektrotechnika  a Provozní technika zúčastnili výukového programu „Zdroje“ v Podblanickém ekocentru Vlašim.

blanik blanik

Začátek akce byl naplánován na 8:00 před budovou ISŠT Benešov.  Doprava do Vlašimi byla hrazena z prostředků SRPDŠ. První část výukového programu se odehrávala přímo v ekocentru Vlašim. Žáci byli seznámeni s problematikou zdrojů energie. Součástí výukového programu byla hra zaměřená na hrozbu nedostatku neobnovitelných zdrojů ve světě. Program Zdroje se zabývá jedním ze zásadních globálních problémů – nadměrným a nerovnoměrným čerpáním zdrojů planety. Simulační hra Neviditelná ruka trhu přiblížila žákům systém světového obchodu a jeho vliv na prosperitu jednotlivých zemí, čerpání zdrojů a na prohlubování propasti mezi bohatými a chudými zeměmi. Vedla žáky k pochopení, jak problém zdrojů souvisí s nimi osobně a jaké chování je v tomto ohledu „trvale udržitelné“.

blanik blanik

Druhá část akce byla naplánována jako výlet do CHKO Blaník. Autobus nás z Vlašimi převezl do Louňovic pod Blaníkem. Zde jsme se po naučné stezce vydali na rozhlednu Blaník. Návrat před budovu ISŠT byl v 14:30.

blanik

 

Mgr. Gita Křížková

Koordinátor EVVO