Maturity 2024


Termíny maturitních zkoušek – Jaro 2024

 

Praktická maturitní zkouška     

- 25. – 26. dubna 2024

 

Profilová část písemné maturitní zkoušky                               

- Anglický jazyk: 29. dubna 2024

- ČJ a literatura: 30. dubna 2024

 

Profilová část ústní maturitní zkoušky

- 27. května 2024

 

Seznam literárních děl

Okruhy k MZ - anglický jazyk

Katalog požadavků zkoušekspolečné části maturitní zkoušky - ČJL

Katalog požadavků zkoušekspolečné části maturitní zkoušky - MAT

Katalog požadavků zkoušekspolečné části maturitní zkoušky - AJA

Změna v ověřování jazykové kompetence v didaktickém testu z cizích jazyk

Ústní zkouška - okruhy

Praktická zkouška - okruhy