Anglie 2015


V rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2063, se v termínu od 18. 10. do 24. 10. 2015 uskutečnil jazykově-poznávací pobyt žáků Integrované střední školy technické, Benešov v Anglii.  Bylo vybráno 20 žáků nástavbového studia a tříletého učebního oboru, kteří měli celou akci hrazenu z prostředků operačního programu. Součástí pobytu bylo studium na UIC English Greenwich v celkovém rozsahu 9 vyučovacích hodin. Výuka probíhala ve skupinách patnácti žáků pod vedením rodilých mluvčí. Lekce byly zaměřeny na konverzaci v anglickém jazyce. Součástí zájezdu byl pro žáky hrazený vstup do památek.

 

Neděle 18. 10. 2015

V dopoledních hodinách jsme se vydali na cestu luxusním dvoupatrovým autobusem.

 

Pondělí 19. 10. 2015  

V ranních hodinách jsme dorazili do francouzského přístavu Calais, odkud jsme se přepravili na trajektu do anglického přístavu Dover. Následovala poslední část cesty do Londýna. Hned první den byl naplánován bohatý program. Žáci si prohlédli centrum Londýna se všemi dominantami. Cesta začala u London Eye, vedla okolo Big Benu na Westminsterské náměstí. Zde žáci obdivovali budovy parlamentu a Westminster Abbey. Dále jsme pokračovali na Trafalgarské náměstí, kde jsme se věnovali individuální prohlídce National Galllery a zajímavého náměstí. Další cesta vedla přes St James´s Park k Buckinghamskému paláci. Od něj jsme pokračovali k China Town a den jsme v podvečerních hodinách zakončili projížďkou na London Eye, z něhož je nezapomenutelný výhled na celý Londýn. Poté nás autobus odvezl na místo srazu, kde si žáky vyzvedly hostitelské rodiny.

 

Úterý 20. 10. 2015

Ráno jsme navštívili Britské muzeum. Žáci se seznámili s expozicemi zaměřenými na jednotlivé světadíly a časová pásma. Obdivovali především sbírky zaměřené na Egypt. Asi největší úspěch pak měly vystavené mumie a sarkofágy. Po prohlídce muzea jsme se přesunuli na Oxford Street, kde žáci využili volný čas k nakoupení dárků a suvenýrů z Londýna. Na konci Oxford Street nás čekal Hyde Park. Za krásného slunečného počasí jsme se procházeli a při čekání na autobus odpočívali před nejdůležitější částí dne. Autobus nás totiž odvezl do Greenwiche, kde jsme poprvé navštívili jazykovou školu. Nejprve byli žáci na základě vstupního testu rozděleni do tří skupin podle jazykových znalostí, ty pak byly svěřeny do péče lektorů. Den byl zakončen rozchodem do rodin.

 

Středa 21. 10. 2015

Ráno jsme z místa srazu vyrazili do města Windsor. Prohlédli jsme si víkendové sídlo královny Alžběty Windsor Castle. Poté jsme se přesunuli do Etonu, kde jsme navštívili Eton College, nejstarší chlapeckou školu v Anglii. Studovali zde i princové William a Harry. Po prohlídce města a jeho památek jsme se vydali do Greenwiche na další tříhodinovou výuku ve škole. Kolem sedmé hodiny večerní jsme dorazili na místo srazu, kde si nás převzaly hostitelské rodiny.

 

Čtvrtek 22. 10. 2015

Na čtvrtek byl naplánován celodenní výlet na pobřeží jižní Anglie. První zastávkou byly překrásné křídové útesy Beachy Head. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli útes zvaný Seven Sisters dokonale vychutnat. Po hodinové procházce po útesech jsme sestoupili na pláž Birling Gap, kde si žáci na vlastní kůži zkusili ledovou vodu kanálu La Manche. Po obědě jsme autobusem přejeli do nedalekého města Brighton. Nejprve jsme si prohlédli zábavní molo Brighton Pier a poté využili volného času k nákupům. Po utracení většiny liber jsme se autobusem vydali zpět na místo srazu, kde už na nás čekaly hostitelské rodiny.

 

Pátek 23. 10. 2015

Čekal nás poslední den v Anglii. Stejně jako v pondělí byl před námi velmi bohatý program. Autobus nás odvezl do Greenwiche, kde jsme přestoupili na loď, která nás po Temži dovezla k další dominantě Londýna. Vystoupili jsme v přístavu u Tower Bridge. Nejprve jsme navštívili hrad Tower, kde jsou umístěny korunovační klenoty. Zde se žáci vyfotili s Beefeaterem, prohlédli si ve Waterloo Barracks klenoty a The White Tower s expozicí středověkých zbraní a brnění. Poté jsme přešli přes Tower Bridge a zavítali do starých doků na severní straně Temže. Čekala na nás poslední část dne před cestou do ČR. Lodí jsme se vrátili zpět do Greenwiche. Nejprve jsme obdivovali loď Cutty Sark, pak jsme okolo Královského námořního muzea prošli do Greenwichského parku. Pokračovali jsme až ke Královské observatoři a samozřejmě se vyfotili u nultého poledníku. Poté žáci absolvovali poslední tříhodinový kurz angličtiny a za svou snahu byli oceněni certifikáty. V podvečerních hodinách jsme vyrazili na cestu domů do ČR.

 

Sobota 24. 10. 2015

Ráno jsme se vzbudili už v ČR. Cesta rychle ubíhala a ke škole jsme dorazili po třetí hodině odpolední.

 

Pro žáky byl jazykově-poznávací pobyt v Anglii velkým přínosem. Nejenom, že se seznámili s hlavními dominantami Anglie, ale zlepšili si i své jazykové dovednosti. Každý den byli nuceni komunikovat s rodilými mluvčími, což mělo příznivý vliv na vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce. Nás jako doprovod nejvíce potěšilo, že, ještě než jsme dorazili do ČR, se nás žáci ptali, kam pojedeme příště.

 

Mgr. Gita Křížková, Ing. Miloslav Procházka


Foto zde.