Soutěž v počítačovém modelování v programu SolidWorks


Dne 20.3.2019 se uskutečnila na SPŠ Hranice na Moravě jednodenní studentská soutěž v počítačovém konstruování v CAD systému SolidWorks pořádana firmou SolidVision. Tradiční celodenní soutěže v 3D modelování se účastnilo 56 soutěžících ze 16-ti středních škol. Naši školu reprezentovali Marek Svoboda, Jan Poupě a Ladislav Volák ze třídy E2K.

Zástupci firmy SolidVision pro studenty připravili pět úkolů. Tvořily je čtyři rozmanité modely, které bylo potřeba vytvořit co nejjednodušším postupem a s dobrou znalostí jednotlivých nástrojů programu. Pátým úkolem byla tvorba  technického výkresu. Hodnotily se čas modelování, skicování, použité prvky, správnost modelu a výkresová dokumentace.

 Všem třem modelářům děkujeme za účast  a za reprezentaci školy  v celostátní soutěži.

Ing. Inessa Skleničková