Výukový program „Zdroje“, „Glóbus“


            Dne 24. 10. 2018 se žáci prvního a druhého ročníku nástavbového studia Provozní elektrotechnika, žáci prvního a druhého ročníku čtyřletého studia oboru Mechanik elektronik a žáci druhého ročníku oboru Automechanik zúčastnili výukových programů „Zdroje“ a „ Globus“ v Podblanickém ekocentru Vlašim. Akce byla plánována v rámci environmentálního vzdělávání.

Začátek akce byl naplánován na 7:45 před budovou ISŠT Benešov.  Doprava do Vlašimi a návštěva Podblanického ekocentra byla hrazena z prostředků SRPDŠ. První část výukového programu se odehrávala přímo v ekocentru Vlašim. Žáci byli rozděleni do dvou skupin.

První skupina, složená z žáků maturitních oborů, byla seznámena s  problematikou zdrojů energie. Součástí výukového programu byla hra zaměřená na hrozbu nedostatku neobnovitelných zdrojů ve světě. Program Zdroje se zabývá jedním ze zásadních globálních problémů – nadměrným a nerovnoměrným čerpáním zdrojů planety. Simulační hra Neviditelná ruka trhu přiblížila žákům systém světového obchodu a jeho vliv na prosperitu jednotlivých zemí, čerpání zdrojů a na prohlubování propasti mezi bohatými a chudými zeměmi. Vedla žáky k pochopení, jak problém zdrojů souvisí s nimi osobně a jaké chování je v tomto ohledu „trvale udržitelné“.

Druhá skupina se formou hry zamýšlela nad problematikou globálních problémů dnešního světa. Žáci se snažili odpovědět na otázky, co mají společného:

  • rajčatový salát se skelnou vatou
  • amazonský prales a český vepř
  • mobilní telefon s občanem Konga
  • PET lahev z břehu Vltavy a buřňák z Atlantiku

Žáci byli rozděleni do čtyřech skupin. Každá skupina si vylosovala jednu otázku, na kterou se nejprve snažila odpovědět sama. Poté žáci dostali texty, v kterých museli tyto odpovědi najít. Po nalezení správných odpovědí namalovali propagační leták a museli vymyslet, jak by daný problém řešili. Na konci pak každá skupina prezentovala svůj výtvor před ostatními žáky.

Druhá část akce byla naplánována jako výlet do CHKO Blaník. Autobus nás z Vlašimi převezl do Louňovic pod Blaníkem. Zde jsme se po naučné stezce vydali na rozhlednu Blaník, do cíle jsme však vlivem špatného počasí nedorazili, protože se spustil vytrvalý déšť. Z tohoto důvodu jsme se vrátili k autobusu a vyjeli směr Benešov. Návrat před budovu ISŠT byl v 14:30.

 

Mgr. Gita Křížková

Koordinátor EVVO


Foto zde.