Zpráva z exkurzí ze dne 2. 9. 2016


Dne 2. září 2016 se uskutečnila exkurze žáků Integrované střední školy technické Benešov do benešovských firem Progresmetal a Mavel. Exkurze se zúčastnili žáci oboru automechanik.

Ze školy žáci odcházeli v 7. 30 hodin, aby již v 8.00 hodin zahájili prohlídku firmy Progresmetal. Pracovníci firmy předvedli žákům řezání kovů plazmovým hořákem a plamenem. Následně se žáci seznámili s pracovištěm pro sváření ocelových konstrukcí a výrobu autopřívěsů. V další části exkurze se žáci přesunuli do objektu firmy, kde poznali, jak se správně skladují tlakové lahve technických plynů a seznámili se se způsobem jejich značení.

Druhou firmou, kterou žáci ISŠT tento den navštívili, byla firma Mavel. Na začátku exkurze se dozvěděli, jak vznikl název této firmy. Žáci si tak vzpomněli na hodiny českého jazyka, kde se učili o zkratkových slovech, která vznikají spojením celých slabik nebo více hlásek na počátku spojovaných slov. Tudíž ze spojení „Malé vodní elektrárny“ bylo vytvořeno zkratové slovo Mavel. Poté, kdy se žáci dozvěděli, jak vznikal název firmy, předvedli jim její pracovníci obrábění oběžného kola Francisovy turbíny. Po ukázce a zodpovězených dotazech si žáci prohlédli halu, kde se turbíny kompletují.

Žáci se z exkurzí vrátili spokojení a hlavně s novými poznatky.

 

František Ptáček